Współpraca z Aleppo Group

Oferta Dla Klientów

Proces wykonywania usług w firmie Aleppo Group

Wykonujemy analizę Twojej sytuacji oraz ustalamy najważniejsze cele strategiczne, jakie należy wdrożyć, aby Twój biznes osiągnął sukces. Sprawdzamy konkurencję oraz badamy obecną sytuację na rynku Twoich potencjalnych odbiorców. Ustalamy harmonogram zadań oraz potrzebny czas na ich realizację. Omawiamy wszystko jasno i czytelnie, abyś miał wgląd do każdego z etapów wprowadzanych zmian. Wspieramy Cię przez cały proces działania.

I. Konsultacja z klientem

Na początku współpracy, poznajemy branżę i środowisko w jakim działa nasz Klient. Analizujemy jego aktualną sytuację na rynku, ustalamy główne cele, szanse oraz potencjalne zagrożenia. Klient zostaje poinformowany o wstępnych datach oraz okresie, w jakim wykonana zostanie cała usługa.

 

II. Podpisanie umowy

W kolejnym etapie, po omówieniu wszystkich szczegółów z Klientem, dokonujemy wyceny oraz przedstawiamy warunki umowy. Po dokładnym zapoznaniu się przez Klienta z treścią oferty oraz podpisaniu dokumentów, możemy przejść do realizacji strategii marketingowej.

III. Realizacja projektu

Po podpisaniu umowy, zadania dotyczące realizacji strategii marketingowej dla Klienta, zostają rozdzielone pomiędzy poszczególne działy. W ramach projektu nasz zespół pracuje nad:

IV. Wsparcie i kontrola całego procesu wdrażania

W trakcie wdrażania zmian, nasz zespół ma stały kontakt z Klientem. Firma Aleppo daje wsparcie na każdym etapie działania. W przypadku wystąpienia niepożądanych trudności, Klient otrzymuje natychmiastową pomoc techniczną. Na bieżąco dokonujemy kontroli i nadzoru projektu.

V. Analiza konwersji i zysków

Po zakończeniu procesu sprzedażowego, następuje analiza efektywności całego procesu. Zbierane są informacje dotyczące:

Nasza propozycja dla Ciebie

WEBINARY / LIVE

KURSY ON-LINE

E-MAIL MARKETING

Napisz wiadomość,
dowiedz się więcej
na temat

Szczegółowe informację oraz wycena, dokonywane są podczas konsultacji z Klientem. Po zapoznaniu się z obecną sytuacją oraz rozpoznaniu potrzeb Kontrahenta, możemy udzielić dokładnych danych uwzględniających czas oraz budżet wymagany do wdrożenia indywidualnej strategii marketingowej.